Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  GAP-analys Informationssäkerhet

  En är- och böranalys av informationssäkerhetsläget i kommunerna och regionen.

  Genom att värdera skyddet med hjälp av en gapanalys får verksamheten ett bra kvitto på hur sårbar den är för de risker som finns.

  Det skapar en trygghet om organisationen känner till den aktuella nivån av informationssäkerhet och analysen blir ett bra Insatsen är ett underlag för ett LIS-införande.

  Informationssäkerhet regleras inom ett antal lagrum bland annat i den kommande nya dataskyddsförordningen från EU.

  Varför gör vi det här?

  Huvudsyftet är att stödja så att organisationens mål uppfylls. Verksamhetens information måste skyddas så att den alltid är konfidentiell, tillgänglig och riktig, och därför inför man administrativa, organisatoriska, fysiska och logiska skydd.

  Målgrupp

  Region Jönköpings län och kommunerna

  Resultatmål

  En dokumenterad och presenterad GAP-analys för 13 kommuner och regionen innehållande Ett är-läge, Ett bör-läge. Börläget ska beskriva önskat läge.

  Beskrivet gap mellan är o bör.

  Hur påverkas länet?

  Kommunerna och regionen klarar av samhällets och invånarnas krav på hantering av data enligt gällande lagstiftning på ett stresståligt sätt.