Meny Stäng
Sök

Geriatriskt kompetenscentrum


Jönköpings län ska tillsammans utveckla ett geriatriskt kompetenscentrum för att sprida kunskap till alla aktörer som arbetar med äldre.

Jönköpings län har en politisk ambition att vara den bästa platsen att växa upp på och den bästa platsen att åldras på. Tillsammans vill länets aktörer som arbetar med äldre utveckla ett geriatriskt kompetenscentrum för att sprida kunskap och forskning till hela länet oavsett vårdprocess eller vårdgivare.

Varför gör vi det här?

Ett geriatriskt kompetenscentrum ska medverka till att utveckla vårdprocesser och metoder inom geriatrik samt sprida kunskap och utbilda inom området. För detta behöver olika plattformar designas och utvecklas i samverkan. Forskning blir en grundplåt i arbetet.

Målgrupp

Äldre personer i Jönköpings län.

Resultatmål

  • Finansieringsmodell
  • Gemensam målbild
  • Gemensamma värderingar
  • Arbetsprocesser och fokusområden (Innovation, forskning, utbildning, utveckling)
  • Resultat och uppföljning
  • Medarbetare och kompetens
  • Samverkanspartners
  • Spridning och kommunikation i länet

Hur påverkas länet?

Livsvillkoren ska förbättras för alla invånare i Jönköpings län. Skillnaderna i hälsa ska minska mellan olika grupper. Invånarna ska ha förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa.