Navigera till sidans huvudinnehåll

Glänta - barnbibliotek på sjukhus

 • Kultur
 • Bild och form
 • Bibliotek
 • Barn och unga
 • Barns hälsa
 • Kultur för hälsa
 • Länsövergripande

Glänta är ett läsfrämjande och biblioterapeutiskt projekt för barn och unga på sjukhus som bygger på samverkan kring barn och ungas möjligheter att delta i kulturaktiviteter i vårdmiljön.

Glänta är en plats för barn och unga som besöker Länssjukhuset Ryhov. Hit kan man komma som patient, närstående eller vanlig besökare för att läsa böcker, leka, vila, låna böcker och låna ljudböcker och film. Glänta ligger mittemot sjukhusbiblioteket på plan 4 och är tillgängligt dygnet runt.

 

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att utveckla, utöka och fördjupa barnbibliotekets verksamhet. Målet är att nå fler barn och unga i vården, bland annat genom uppsökande verksamhet för inneliggande barn på sjukhus.

Målgrupp

Insatserna riktar sig till barn och unga som är patienter eller anhöriga och till närstående och vårdpersonal som finns runt barnen.

Resultatmål

 • Skapa bibliotekets barnavdelning Glänta utifrån resultat av Barnrond och berörda parters behov, önskemål och resurser
 • Pröva nya arbetsmetoder med stöd i forskning och samlad erfarenhet
 • Öka tillgängligheten genom digitala verktyg och medier på flera språk
 • Utveckla samarbeten för barn och ungas möjlighet att delta i kulturaktiviteter på länssjukhuset Ryhov

Hur påverkas länet?

Barnbiblioteket Glänta är till för alla barn och unga som behöver besöka Länssjukhuset Ryhov. Insatser i projektet för personal riktar sig till alla intresserade som möter barn och unga i jobbet.