Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Gröna näringarnas kluster


Samarbete i ett kluster ska på sikt skapa bättre förutsättningar för ett bärkraftigt och breddat grönt näringsliv i Jönköpings län.

Kartläggning av framtida arbetskraftsbehov för det gröna näringslivet.

  • ”Innovationsverkstäder” ett erbjudande till företagare för att förädla eller utveckla nya produkter/tjänster. Syftet är att blanda olika kompetenser som tex. akademin och olika branscher för att nå nya idéer.
  • ”Business 2 business”-mässa i samarbete med Elmia under lantbruksveckan där producenter ska få träffa handel och grossister direkt för att skapa affärer.
  • Bygga en plattform för gemensam kommunikation kring aktiviteter/erbjudanden som kan komma företagen till del.

Varför gör vi det här?

Syftet med Gröna näringarnas kluster är att utveckla regionens företag kopplade till det gröna näringslivet, stärka och locka kompetens inom de gröna näringarna bland annat genom utbildningar och annan kompetensutveckling, samt att stärka kopplingen med akademin bland annat genom ett utvecklat samarbete med Högskolan i Jönköping.

Målgrupp

Den primära målgruppen för insatsen är de entreprenörer/företag som är verksamma inom de gröna näringarna. Givetvis påverkas även andra näringar positivt när det går bra för länets gröna näringar.

Resultatmål

Klustrets målsättning är det löpande ska resultera i ett antal specifika insatser, projekt och samarbeten inom klustret som i sin tur kommer att ha mer konkreta resultatmål. Ett exempel på en sådan insats är framtagandet av en regional livsmedelsstrategi, som bland annat ska bidra till att skapa produkter och tjänster av hög kvalité med fokus på livsmedel.

Hur påverkas länet?

De gröna näringarna är viktiga för tillväxten i länet. Insatsen gynnar en hållbar utveckling av de gröna näringarna.