Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Hållbart företagande

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Kapital och stöd erbjuds såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion.

Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Varför gör vi det här?

Almi ska bidra till hållbar tillväxt och innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga företag såväl nationellt som globalt.

Målgrupp

Insatserna riktas mot små och medelstora företag i hela regionen samt innovatörer och blivande företagare. Ett väl fungerande näringsliv främjar hela regionen och dess invånare.

Resultatmål

  • Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt.
  • Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas.
  • Att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Som en röd tråd går uppdraget om hållbart företagande och hållbar tillväxt.

Hur påverkas länet?

• Högre förädlingsvärde för företagen i regionen • Fler arbetstillfällen. • Ökad omsättning. • Ökad tillgång till kapital