Meny Stäng
Sök

Foto:

Hälsofrämjande arbete tillsammans med personer med psykisk sjukdom


Hälsofrämjande arbete är viktigt för att personer med psykisk sjukdom ska få jämlika förutsättningar för att leva med goda levnadsvanor och på så sätt få en bättre hälsa. Hälsofrämjande aktiviteter ska erbjudas av både kommuner och region.

Arbetet bygger på fyra hörnstenar: upptäcka, ge stöd, följa upp och skapa förutsättningar för varaktighet.

Möjligheten till varaktighet ökar om arbetsprocessen implementeras i redan befintliga strukturer. Därför kopplas arbetsstrukturen till redan fungerande genomförandeplansarbete. 

Vad som ingår i varje hörnsten beror på vilket uppdrag som finns i den enskilda kommunen.

Ett gemensamt material med instruktion, verktyg och mätmallar har tagits fram i ett länsövergripande arbete inom Kommunal utveckling. Materialet finns att använda i varje enskild kommun.

Varför gör vi det här?

Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning. Genom insatsen ska dessa personer få jämlika förutsättningar att leva med goda levnadsvanor och på så sätt få en bättre hälsa.

Målgrupp

Invånare i Jönköpings län med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa.

Resultatmål

  • Årlig screening av somatisk hälsa med fokus på levnadsvanor, samtal och stöd för att genomföra hälsofrämjande aktiviteter.
  • Förbättrade insatser för prevention och sekundärprevention av somatisk ohälsa.
  • Uppföljning och individanpassat stöd för att främja goda levnadsvanor.
  • Varaktighet i goda levnadsvanor.

Hur påverkas länet?

Förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.