Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Handläggarstöd för behovsutredning och tillsynsplanering

I projektet skapar vi ett stöd för att tillsynsplanera miljönämndernas verksamhet. Stödet ska bygga på den mall för behovsutredning som har tagits fram i länet.

Vi ska ta fram ett handläggarstöd i form av en processbeskrivning för hur tillsynsplanering kan ske. Grunden är den gemensamma mall för behovsutredning som vi har tagit fram för länets kommuner sedan tidigare.

Varför gör vi det här?

Syftet är att kunna ta fram tillsynsplaner utifrån den gemensamma behovsutredningsmallen. Handläggarstödet ska vara en hjälp vid prioritering av aktiviteter.

Målgrupp

Miljönämnderna i länets kommuner och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Resultatmål

Handläggarstödet ska underlätta för länets miljönämnder vid tillsynsplanering samt skapa samsyn kring prioriteringar.

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende miljötillsyn.