Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Handläggarstöd för för tillsyn av avloppsreningsverk 200 - 2 000 personekvivalenter


Vi tar gemensamt fram ett handläggarstöd för tillsyn av avloppsreningsverk

Vi skapar samsyn i länet genom ett gemensamt handläggarstöd att använda i tillsynen. Vi tar fram metoder för att räkna ut eller skapa underlag för gränsvärden vid utsläpp från avloppsreningsverk 200 - 2000 personekvivalenter.

Varför gör vi det här?

Genom kommande tillsyn med hjälp av handläggarstödet skapar vi samsyn och tillser att vattendragen har god kvalitet där miljökvalitetsnormerna uppnås.

Målgrupp

Miljöinspektörerna i länet för handläggarstödet. Människor, djur och natur kring våra vattendrag för effekten av tillsynen.

Resultatmål

  • Ta fram ett handläggarstöd som kan användas av kommunerna och länsstyrelsen vid tillsyn av avloppsreningsverk 200-2 000 pe.
  • Bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”
    ”Levande sjöar och vattendrag” och Agenda 2030-mål nr 6.

Hur påverkas länet?

Vi skapar vattendrag med god kvalitet i länet.