Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Handläggarstöd gemensam taxa


En gemensam taxa i länet för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll

Utifrån den mall för behovsutredning som vi tidigare tagit fram inom Miljösamverkan går vi nu vidare och gör en gemensam taxa. Tanken är att använda SKL:s nya underlag för taxa och koppla den till vår behovsutredningsmall.

Varför gör vi det här?

Kraven på att det ska finnas en behovsutredning och en fastställd taxa för tillsyn och kontroll är lika i alla kommuner. Hur man gör taxan varierar även om SKL har en del mallar. Genom ett gemensamt arbete kan vi få en tydligare och mer rättvis taxa i länet.

Målgrupp

Miljönämnderna i länet för underlaget och verksamheterna som omfattas av tillsyn och kontroll för resultatet.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam taxa utifrån mallen för behovsutredning som kan användas av länets alla kommuner.

Hur påverkas länet?

Vi skapar en tydligare och mer rättvis taxa för tillsyn och kontroll i länet.