Meny Stäng
Sök

Handläggarstöd vid tillsyn av ABP (animaliska biprodukter)


Vi ska öka kunskapen hos kommunernas miljöinspektörer och skapa samsyn i länet vid tillsyn av ABP.

Vi tar fram ett handläggarstöd kring tillsyn av ABP som kan användas i länets kommuner.

Varför gör vi det här?

Vi ökar kunskapen och skapar samsyn vid handläggning av ABP i länets kommuner.

Målgrupp

Miljöinspektörer och handläggare i kommunerna som jobbar med ABP.

Resultatmål

Ta fram ett handläggarstöd för ABP.

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende bedömningar och miljömål.