Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Handläggarstöd vid tillsyn av dagvattenhantering

Vi ska öka kunskapen hos kommunernas miljöinspektörer och skapa samsyn i länet vid tillsyn av dagvattenhantering.

Vi tar fram ett handläggarstöd kring dagvattenhantering. Vi ska ordna en utbildning för handläggare som jobbar med dagvattenfrågor i länets kommuner.

Varför gör vi det här?

Vi ökar kunskapen och skapar samsyn vid hantering av ärenden med dagvatten i länets kommuner.

Målgrupp

Miljöinspektörer och handläggare i kommunerna som jobbar med dagvattenfrågor.

Resultatmål

  • Ta fram ett handläggarstöd för dagvattenhantering
  • Ordna en utbildning för handläggare i kommunen som jobbar med dagvattenfrågor
  • Skapa ett diskussionsforum kring dagvattenfrågor i Ping Pong

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende bedömningar och miljömål.