Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Handläggarstöd vid tillsyn av förorenade och icke förorenade massor

Projektet ska öka kunskapen kring hantering av massor hos kommunernas miljöinspektörer och verksamhetsutövare i länet.

Vi ska ordna en utbildningsdag kring masshantering för miljöinspektörer i länet. Vi ska också ta fram ett informationsmaterial riktat till verksamhetsutövare för att öka kunskapen hos målgruppen.

Varför gör vi det här?

Vi vill öka kunskapen kring hantering av massor hos miljöinspektörer och verksamhetsutövare i länet. Vi ska också skapa samsyn i länets kommuner.

Målgrupp

Verksamhetsutövare (entreprenörer) och miljöinspektörer.

Resultatmål

  • Ordna en workshop kring hantering av massor för länets miljöinspektörer
  • Ta fram ett utbildningsmaterial för verksamhetsutövare som kommunerna kan använda sig av

Hur påverkas länet?

Genom att öka medvetenheten hos verksamhetsutövare minskar risken för att massor hanteras fel och då kan påverka vatten, natur och miljö. Genom att öka kunskapen hos miljöinspektörerna underlättas bedömningar som görs. Samsynen ökar.