Meny Stäng
Sök

Handläggarstöd vid tillsyn av nedskräpningsärenden


Vi ska öka kunskapen hos kommunernas miljöinspektörer och skapa samsyn i länet vid tillsyn av nedskräpningsärenden.

Vi tar fram ett handläggarstöd kring nedskräpningsärenden.

Varför gör vi det här?

Vi ökar kunskapen och skapar samsyn vid hantering av nedskräpningsärenden i länets kommuner.

Målgrupp

Miljöinspektörer och handläggare i kommunerna som jobbar med nedskräpningsärenden.

Resultatmål

Ta fram ett handläggarstöd för tillsyn av nedskräpningsärenden i länets kommuner.

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende bedömningar och miljömål.