Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Hbtq-föreläsning


Verksamheter i Region Jönköpings län och våra samarbetspartners kan boka kortare föreläsningar (ca 60 min)

Verksamheter inom Region Jönköpings län och våra samarbetspartners inom kommuner och privata verksamheter i Jönköpings län med inriktning hälso- och sjukvård, vård och omsorg, elevhälsa och studenthälsa, kan boka föreläsning som introduktion till hbtq-diplomering eller som enskild föreläsning.

Varför gör vi det här?

För att förbättra såväl bemötandet av som arbetsmiljön för hbtq-personer inom hälso- och sjukvården. Alla har rätt att känna sig inkluderade.

Målgrupp

Patienter, personal och invånare i Region Jönköpings län.

Resultatmål

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården.
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer.
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck

 

Hur påverkas länet?

Region Jönköpings län ska bli bästa plats i landet att leva hela livet i, för att detta ska gälla alla invånare är det av vikt att arbeta utifrån ett hbtq-perspektiv.