Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Höstens första kostnadsfria utbildningar ligger ute på vår hemsida


Du har väl inte missat Hotell- och restaurangfackets utbildningsprojekt En värld av möjligheter?

Projektet utbildar och validerar, helt kostnadsfritt, över 300 anställda inom den lokala hotell- och restaurangbranschen i service, arbetsledning, specialiserad matlagning samt yrkessvenska. Under våren 2019 har över 50 personer utbildats med goda resultat. I höst fortsätter insatserna.

Varför gör vi detta?
I Småland ökar turismen stadigt från år till år. Det innebär spännande möjligheter, samtidigt som det ställer nya krav på kommuner och regioner i området. Behovet av en kvalitativ och hållbar lokal besöksnäring ökar och måste tillgodoses. Med En värld av möjligheter vill vi stötta er i just detta arbete.


Genom att kompetensutveckla och skapa tydliga karriärvägar inom hotell- och restaurangvärlden, förväntas arbetet med En värld av möjligheter locka fler människor till att arbeta i och utveckla branschen. Vi vet att motiverad och välmående personal är nyckeln till att få näringar att blomstra. Därför satsar vi på lättillgänliga och kostnadsfria insatser i form av kvalitetshöjande utbildningar, validering och informationsevent.


Projektet drivs av Hotell- och restaurangfacket och finansieras med medel från Europeiska socialfonden.


Vill du veta mer eller har tips om hur vi kan arbeta i just din kommun? Hör av dig till oss på: Info.varldavmojligheter@hrf.net och/eller läs mer på vår hemsida: www.varldavmojligheter.se


 

Varför gör vi det här?

Locka fler människor till att arbeta i och utveckla branschen. Vi vet att motiverad och välmående personal är nyckeln till att få näringar att blomstra. Därför satsar vi på lättillgänliga och kostnadsfria insatser i form av kvalitetshöjande utbildningar, validering och informationsevent.

Målgrupp

Anställda på deltagande företag inom hotell och restaurang

Resultatmål

300 anställda inom hotell- och restaurang ska ha fått gå projektets utbildningar.

Hur påverkas länet?

Besöksnäringen i Jönköpings län är i högsta grad involverat genom deltagande företag där och samarbete med myndigheter för att förbättra för branschen.