Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Implementering av solkraft i flerbostadshus

Kunskapshöjande arbete för att uppmuntra och förverkliga installationer av fler solcellsanläggningar i länet.

Förenar aktörer för att uppmuntra installationer av fler solelsanläggningar samt sprider lättförståelig och lättillgänglig information om vad man som fastighetsägare bör veta vid införskaffandet av en solelsanläggning.

Varför gör vi det här?

Att förverkliga fler solelsanläggningar i Jönköpings län för att nå målet att vara ett plusenergilän 2050.

Målgrupp

Målgruppen är i första hand ägare av flerbostadshus, men informationsspridningen kommer även allmänheten ta del av.

Resultatmål

  • Att ge ytterligare kunskap gällande solel åt framförallt flerbostadsägare i och utanför länet.
  • Att visa på en av flera möjligheter att aktörer själva kan bidra till ett fossilfritt samhälle.

 

Hur påverkas länet?

Att bidra till ett fossilfritt samhälle har påverkan på såväl lokal som regional och global nivå. Framförallt genom ett bättre klimat, men också att trygga en pålitlig energikälla för framtiden.