Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Implementering av standardvårdplan för ohälsosamma matvanor


Sektionen Folkhälsa tillsammans med regionens Forskning och utvecklingsenhet har tagit fram ett kvalificerat vårdåtagande för ohälsosamma matvanor. En standardvårdplan som ligger i journalsystemet Cosmic.

Standarsvårdplanen är ett stöd för kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor och används av regionens diplomerade matrådgivare, som främst finns på vårdcentralerna. Standardvårdplanen är framtagen för att säkra kvaliten och effekten av de kvalificerat rådgivande samtalen om ohälsosamma matvanor. Det ingår ett flertal träffar och insatsen utvärderas efter sex och tolv månader. Modellen är framtagen för att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Standardvårdplanen ligger i journalsystemet Cosmic.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är ett säkra kvalitén och effekten av kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor. Modellen ska stödja vårdpersonalen i samtalen och ge möjlighet att mäta och utvärdera effekten på populationsnivå.

Målgrupp

Befolkningen i Region Jönköpings län som har ohälsosamma matvanor med betoning på vuxna med särskild risk (enligt Socialstyrelsens riktlinjer 2018)

Resultatmål

  • God kvalité på kvalificerade rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor.
  • Hälsosammare matvanor hos patienter med ohälsosamma matvanor.
  • Standardvårdplanen som finns i jpournalsystemet Cosmic ger möjlighet att följa statistik och förändringar om ohälsosamma matvanor i regionen.

Hur påverkas länet?

För att förebygga sjukdom och främja hälsa hos befolkningen genom hälsosammare matvanor