Meny Stäng
Sök

Poesifest


Poesifest bjuder in internationella och svenska poeter till att den 12-14 september 2019 besöka skolklasser, genomföra verksamheter i socialt utsatta områden samt framföra sin poesi under kvällsevenemang och öppna scener.

Vi vill skapa en serie evenemang på olika platser, där socialt utsatta ungdomar rör sig, för gymnasieungdomar, på häktet, för poesiintresserade, för ointresserade, vilka tillsammans utgör en festival. I syfte att tillföra professionalitet och möta de språkliga behov som finns i socialt utsatta områden bjuder vi in internationella poeter, men vi använder oss också av poeter som använder svenska som språk.

Vi vill genomföra

 • författarbesök på gymnasieskolor
 • författarbesök i häktet
 • författarbesök i socialt utsatta områden
 • en kvällsföreställningar
 • författarbesök på bibliotek
 • öppna scener

Några av grundtankarna i skapandet av festivalen utgår från språk och hur det hänger samman med socialt utanförskap. Kunskap överförs språkligt och det har visats att människor har lättare att lära ett nytt språk om den undervisande parten talar samma förstaspråk som den undervisade parten. Genom att ta in internationella poeter, varav några är från områden som en stor del av områdets nyanlända och invandrare kommer, vill vi skapa en språklig grund för att effektivt arbeta med ungdomar och utsatta grupper.

Konstformen poesi är tacksam att använda som verktyg eftersom den inte i första hand underordnar sig regler. Det är för oss viktigt att förmedla att poesi handlar om språklig kreativitet, snarare än att göra rätt, att poesi som skapande sysselsättning kan fungera som en ventil eller avlastningsyta för sinnet. Därför tror vi att genren passar extra bra i arbetet med människor som riskerar att stötas ut ur samhället, människor som lever vid sidan av detsamma eller människor som lever mellan kulturer.

Vår övertygelse är att språk gör utövarnas världar mer nyanserade och att avsaknaden av verbalitet och förmåga att språkligt lösa konflikter delvis är orsaken till frustrationer och i förlängningen till våld. Därför är det viktigt att tidigt arbeta med språk och lek med språk på ett sätt som gör att de språkliga laborationerna blir en betydelsefull fritidssyssla vid sidan av skola och arbete eller under perioder av arbetslöshet.

Som följd av de här idéerna vill vi arbeta med människorna på häktet i Jönköping och i utsatta områden i länet genom att låta poeterna inspirera till skapande. Till följd av föreningens sammansättning har vi tillgång till ovanstående grupper. Vi vill gärna göra en poesifestival därför att konstformens många grenar, som rap och musiklyrik, tilltalar fler än den traditionella poesin och innehållet i texterna ger perspektiv på en tillvaro som sällan omskrivs i den traditionella läspoesin. 

De uppsökande verksamheterna mot skola och häkte syftar till att tillsammans med några av folkbiblioteken och studieförbunden i Jönköpings län hos invånarna skapa en positiv känsla runt poesi (och litteratur) som konstform och runt att arbeta mångkulturellt.

Varför gör vi det här?

Insatsen knyter an till Kulturplanen 2018-2020, Litteraturen som konstform, och målen att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år”, ”utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare”, ”utveckla samverkan mellan olika konstarter” och ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Unga i socialt utsatta områden. Poesiintresserade.

Resultatmål

 • Att sammanföra det lokala med omvärlden
 • Att få internationella perspektiv på det lokala
 • Införande av professionella på den lokala litteraturscenen
 • Öka unga skrivandes litterära skaparlust
 • Inspirera till skapande inom språkkonsten
 • Lära utsatta att arbeta med språk
 • Ökad rörelse mellan höginkomst- och låginkomstområden
 • Utvidgat utbud av kulturhändelser

Hur påverkas länet?

Se Resultatmål.