Navigera till sidans huvudinnehåll

IT-Spåret

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • IT och digitalisering
 • Lärande och utbildning
 • Eksjö kommun

Modellutbildning för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

IT- spåret erbjuder:

 • specialanpassade lokaler
 • små studiegrupper
 • fast studieplats
 • individuella studieplaner
 • studier i egen takt
 • få lärare
 • tillgång till arbetsterapeut
 • undervisning sker måndag-fredag kl 12.00-16.00

Varför gör vi det här?

Ett av huvudmålen med projektet är att den studerande ska bryta sin isolering och gå från sysslolöshet till ett arbete eller en adekvat sysselsättning utifrån kompetens och förmåga.

Målgrupp

IT-spåret är avsett för unga vuxna från 19 år med ett stort IT-intresse och Aspergers syndrom som den tyngsta diagnosen.

Resultatmål

Vid sidan om mänskliga lidandet, så uppgår samhällskostnaden för ett livslångt utanförskap från arbetsmarknaden till mellan 11-14 miljoner kronor per individ. IT-spåret utvecklar särskilda talanger hos unga som har Asperger för att lyfta målgruppen som står mycket långt från arbetsmarknaden till att få kvalificerade arbeten inom IT-sektorn genom anpassade utbildningsinsatser och arbetsmarknadsintroduktion. IT-spåret bidrar till att underlätta en övergång till arbetsmarknaden för personer som är biståndsberoende.

Hur påverkas länet?

Bidragsberoende och utanförskapet minskar hos målgruppen Ungdomar med kompetens inom olika IT-områden blir en tillgång på arbetsmarknaden Ungdomarna går från sysslolöshet till avlönat arbete eller adekvat sysselsättning och på så sätt bidrar till samhällsnyttan. Minst 70 % av de antagna studenterna ska genomföra utbildningen med godkända betyg. Alla (100 %) ska i modul 2 och modul 3 få pröva på att praktisera med uppdrag från företag, organisationer eller föreningar Den genomsnittliga tiden för en student att gå genom hela utbildningen inklusive praktik är 2-2,5 år. Vid skrivande stund har nio deltagare har utexaminerats från programmet. Av dessa har fyra deltagare fått arbete under utbildningen. Sedan 2012 har 139 gymnasiebetyg satts och 21 godkända studieresultat från högskolekurserna har redovisats. Ytterligare 20 studenter har deltagit på högskolekurserna och därmed tillgodogjort sig delar av kurserna.