Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Kartläggning av litterära aktörer

  Regionbiblioteket kartlägger de litterära aktörerna i Jönköpings län.

  Peter Nyberg, litteraturutvecklare för Region Jönköpings län, kommer mellan vecka 34 och 47 tillbringa en vecka i var och en av länets 13 kommuner för att kartlägga vilka litterära aktörer som finns i området. Innan jul kommer det att finnas en sammanställning av de litterära aktörerna i länet och ett förslag på hur aktörerna skulle kunna samarbeta och utvidga sina verksamheter med hjälp av befintliga strukturer och lokaliteter.

  Varför gör vi det här?

  Syftet med insatsen är att medvetandegöra litterära aktörer på olika nivåer om hur andra arbetar med litterär utveckling, vilka lokaliteter som finns tillgängliga och vilka samarbetsmöjligheter som finns i närområdet.

  Målgrupp

  Litterära aktörer och deras publik.

  Resultatmål

  • Skapa samarbeten mellan litterära aktörer
  • Synliggöra vilka litterära aktörer som verkar i länet.
  • Synliggöra de lokaliteter som kan hjälpa litterära aktörer att verka.

  Hur påverkas länet?

  Litterära aktörer i Jönköpings län synliggörs på två plan. Till att börja med startas ett samtal om litteratur och människor som gör litteratur på olika nivåer i kommunerna. Litteratörernas tro på sig själva som tillgång ökas i och med det personliga mötet med litteraturutvecklaren. På lång sikt leder insatsen till att skapande av litteratur jämställs med skapande av andra konstformer.