Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Klimatklivet


Lokalt klimatinvesteringsstöd för största klimatnytta.

Länsstyrelsen stödjer och vägleder de som vill ansöka stöd från Klimatklivet samt tar emot och granskar ansökningar. Länsstyrelsen bidrar också med sina kunskaper om förutsättningar, planer, program och strategier inom länet.

Varför gör vi det här?

Syftet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen.

Målgrupp

Kommuner, näringsliv och företag, organisationer, stiftelser, kommunalförbund, regionförbund och föreningar.

Resultatmål

Det nationella målet med Klimatklivet är att minska växthusgasutsläppen. Totalt förväntas Klimatklivet minska utsläppen av växthusgaser med 600 000 ton per år. Det är 10 procent av det gap som återstår för att nå Sveriges klimatmål 2020.

Hur påverkas länet?

Klimatklivet bidrar till att nå målen för minskade växthusgasutsläpp i länet.