Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kompetensförsörjning - Skärteknik


Skärteknikcentrum utvecklar förutsättningarna för ett väl fungerande system för kompetensförsörjning för regionens industriföretag med fokus på spridning och etablering av branschgodkänd validering av arbetslivs- och yrkeskompetens som stödjande verktyg.

Svenska Skärteknikföreningen är en nationell intresseförening för företag verksamma inom skärande bearbetning samt deras leverantörer.

Skärteknikcentrum Sverige AB (SKTC) är föreningens utvecklingsbolag och driver verksamhet inom områden som är viktiga för branschens företag.

Insatsen består bland annat i att arbeta fram fungerande modeller för validering samt genomföra validering av yrkeskompetens för CNC-tekniker på VINTEKK testcenters över hela Sverige, bedriva teknikutvecklingsprojekt och påverka hur industritekniska gymnasieprogrammet utformas.

Varför gör vi det här?

Syftet med insatsen är att tillgodose industrins behov av kompetens inom de kompetensområden vi verkar.

Målgrupp

Insatsen skapar värde och nytta för målgrupper i tre sfärer: Näringslivet: arbetsgivare och anställda Arbetsmarknad: arbetssökande, varslade, AF:s handläggare, omställningsaktörer. Utbildning: lärare och studerande

Resultatmål

Näringsliv 80% av regionens industriföretag med 10 eller fler anställda har en dokumenterad strategisk kompetensförsörjningsprocess som är införlivad i företagets kvalitetsledningssystem eller liknande. 60% av regionens industriföretag med 10 eller fler anställda har använt eller använder sig av branscherkänd validering som verktyg. 50% ökning av antalet ungdomar i yrkesintroduktionsavtalsanställning med validering och certifiering inom branscherkänd validering som grund för lärande i arbete. Arbetsmarknad 100% av arbetssökande erbjuds validering av arbetslivs- och yrkeskompetens inom branscherkänd validering. 100% av upphandlingsunderlag kopplat till industriutbildning använder kvalifikationer från branscherkänd validering som kravställning Majoriteten av nyanlända i regionen har genomgått yrkeskartläggning och kompetenskartläggning kopplat till branscherkänd validering som ett led i snabbspår till arbetsmarknad. Utbildning 100% av Teknikcollege certifierade industrirelaterade utbildningar använder kompetensbeskrivningar och –nivåer från branscherkänd validering som underlag för utbildningens innehåll och utformning. 80% av samtliga studerande på Teknikcollege certifierade industrirelaterade utbildningar ges möjlighet till validering och certifiering inom branscherkänd validering.

Hur påverkas länet?

Insatsen stärker industrins kompetensförsörjning. Insatsen behövs för ett bidra till det regionala utvecklingsmålet att Region Jönköping ska vara en konkurrenskraftig industriregion och ha ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.