Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Konstrazzia


KONST>RAZZIA är namnet på Region Jönköpings läns nätverk för skolungdomar och studerande inom bild- och formområdet.

Konst>Razzia inleddes med fem resor för tolv skolklasser till några angelägna konstutställningar och konsthändelser i Sverige samt masterclasses med konstnärer för gymnasieungdomar.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att bygga upp ett nätverk mellan länets olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild- och form och utveckla pedagogiska insatser, så som workshops med konstnärer och masterclasses inom bildkonst.

Målgrupp

Skolungdomar

Resultatmål

  • Att främja diskussioner och förstärka kunskaps­förmedlingen inom bild- och formområdet
  • Att stimulera tillgång till och intresse för bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i länet
  • Att stimulera intresse för bild och form för barn och unga genom pedagogiska insatser och skapa förutsättningar för eget skapande
  • Att förbättra de professionella bild- och form­konstnärernas villkor och förutsättningar för att arbeta i länet.

Hur påverkas länet?

Stimulerar tillgång till och intresse för bild- och formkonst på gymnasie- och folkhögskolornas bild- och formutbildningar i länet