Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Krispiga Kaskader

För att öka intresset för poesi som genre genomför tidskriften Populär Poesi, Holavedsgymnasiet i Tranås och Regionbibliotek Region Jönköpings län poesitävlingen Krispiga Kaskader. Tävlingen riktar sig till såväl nationella poeter som Tranås gymnasister.

Poesitävlingen Krispiga Kaskader skapades 2013 i ett samarbete mellan Populär Poesi och Holavedsgymnasiet. Tranås kommun stödde utvecklingen de tre första åren. Tävlingen genomförs i två kategorier. Populär Poesi driver en nationell poesitävling och Holavedsgymnasiet en lokal som enbart är riktad till gymnasisterna på skolan. I varje kategori väljs tio dikter ut och från dem väljs en nationell och en lokal vinnardikt. Som jury i gymnasiekategorin används svensklärarna och i den nationella kategorin Populär Poesis redaktion.

Holavedsgymnasiets medieprogram arbetar under sina kurser fram en layout till vinnarantologin där varje dikt illustreras med ett fotografi. Det innebär att elever och lärare fungerar som utförare i en beställning och sköter kontakt med tryckeri och skapande av en bok som ett moment i kursen. Estetiska programmet får i uppgift att gestalta dikterna genom dans och teater, vilket ger dem ett verklighetsförankrat uppdrag. Svensklärarna har i sitt arbete inför tävlingen undervisning i poesi utifrån en i förväg utarbetad lektion, vilket skapar utrymme för kreativitet som annars är svår att prioritera inom ämnet.

Regionbibliotek Region Jönköpings län gick med som samverkanspart hösten 2017 i syfte att sprida tävlingen till andra gymnasieskolor i Jönköpings län. Förhoppningen är att flera tävlingar ska utlysas i länets gymnasieskolor, vilket skulle leda till mer omfattande antologier över poesiskrivande ungdom i Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Krispiga kaskader kopplas till fynden i Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län (2017). Där framgår att det inte finns strukturer utanför skolan för unga i åldern 16-19 att ägna sig åt kreativt, lustfyllt skrivande som en fritidssysselsättning. Rapporten klargör också att skolan, som i hög grad är ensamma om att lära ut skrivande till unga, i samma åldersspann inriktar skrivandet mot sakprosa och vetenskap. Skrivandet tenderar således att bli instrumentellt, något unga använder för att färdigställa uppgifter. Vi vill att projektet under kommande år ska spridas i Jönköpings läns kommuner för att på så sätt skapa intresse och kreativ lust för skrivande hos unga. Projektet anknyter till Kulturplanen, Litteraturen som konstforms mål att ”främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år” samt att ”stärka verksamheter som arbetar med professionella författare”.

Målgrupp

Ungdomar mellan 16 och 19 år.

Resultatmål

  • Stärka unga skrivande i sitt skapande
  • Skapa intresse för poesigenren
  • Höjd kvalitet i skrivande

Hur påverkas länet?

- Höjd litterär kvalitet på de skrivande i länet - Utbyggnad av strukturer för unga skrivande - Samarbete mellan gymnasieungdomar - Intresse för poesi - Marknadsföra Jönköpings län som ett län för skrivande