Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Kulturella och kreativa näringar (KKN)

Jönköpings kommun verkar för att stötta KKN-företagandet genom nätverk, fysisk miljö och affärsutveckling.

  • utbildningar som ger verktyg att leva på sin konstform.
  • guide/stöd att skapa en fysisk spelarena/fasta e-sportarenor för intresserade kommuner.
  • starta upp ett regionalt nätverk med såväl fysisk som digital mötesplats för KKN-företagare.

Varför gör vi det här?

I länet har vi färre kreatörer och kulturarbetare än riksgenomsnittet. En stärkt KKN-sektor kan därför vara ett viktigt strukturellt komplement till den traditionella industrin och bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt i regionen, både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Målgrupp

Kulturarbetare som har startat eller vill starta eget företag, ungdomar och alla med intresse för digital utveckling samt den kreativa näringen i sin helhet.

Resultatmål

En förstudie har tagit fram sex olika utbildningar som kan startas under 2016 för att på ett strategiskt sätt kunna stärka Jönköpings kommuns företag, kulturliv och attraktionskraft.

  • Minst en mötesplats i varje kommun efter förutsättningar.
  • Nätverket skulle kunna vara både fysiskt i form av träffar, möten, events och digitalt i form av en kreatörsbank.

Hur påverkas länet?

I Region Jönköpings län finns det färre kreatörer och kulturarbetare än det svenska genomsnittet. Genom strategiska satsningar på KKN kommer Jönköpings kommun och hela regionen i förlängningen att gynnas och få en mer långsiktig och hållbar tillväxtkurva.