Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kulturforum 2018


Kulturforum är den årliga mötesplatsen för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer. Kulturforum genomfördes i november på Gummifabriken i Värnamo med ett hundratal deltagare.

Bakgrund

Kulturforum arrangeras för att möta den statliga förordningen för samverkansmodellen avseende samråd och samverkan samt den regionala kulturpolitiska inriktningen.

Planering sker i samverkan

Kulturforum har arbetats fram i samverkan med en dialoggrupp som haft flertalet möten under året, före och efter Kulturform. Dialoggruppen har bestått av kulturchefer från Gislaveds kommun och Nässjö kommun, verksamhetschefer från Jönköpings läns museum och Vandalorum, utvecklare inom konstområden från Kultur och utveckling, Region Jönköpings län samt processledare, kulturchef och kulturutvecklare. Tillsammans har gruppen tagit fram syfte, mål och inriktning på Kulturforum 2018.

Fokus på föreningslivet och nätverkande

Kulturforum 2018 har haft fokus på samtal, personliga möten och föreningslivet i länet. Ideell kulturallians Småland arrangerade under Kulturforum 2018 ett panelsamtal med fokus på hur vi tillsammans kan bli bättre och utvecklas genom att samverka. 

Sammanfattning av svar från
frågeställningar

Under Kulturforum 2018 hölls samtal i blandade grupper kring frågor som rör utvecklingen av kulturen i vårt län, frågeställningar som dialoggruppen tagit fram. Nedan följer frågeställningar med en sammanfattning av svaren. En fullständig version hittar du under bifogade dokument.

 • Ett regionalt mål är ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets. Vad innebär det för dej? Har du några exempel?
  • Mötesplatser, utbudsdagar, stipendiegala
  • Bredd: involvera unga och fler språk
  • Möten mellan politik, region, kommun, föreningar, fria grupper, kulturinstitutioner, näringsliv m.fl.
  • Kommunal samverkan
  • Mentorskap för unga till professionell kultur
  • Lokaler
 • Om ni skulle skapa mötesplatser för att utveckla kulturlivet i länet
  - hur skulle de då vara?
  • Nätverksmöten
  • Kulturforum och utbudsdagar
  • Digitala mötesplatser för nätverkande
  • Breddat deltagande med många olika aktörer
 • Hur vill ni att Region Jönköpings län stöttar nätverksbyggande mellan olika kulturaktörer?
  • Kommunikation och synliggörande av vad som finns i länet
  • Stöd och främja det som finns och vill växa
  • Anordna Kulturforum och andra mötesplatser
 • Vad är viktigt för er när det gäller framtidens kultur och nya kulturformer?
  • Att vara inlyssnande och omvärldsbevaka
  • Att det finns ekonomiska resurser 
  • Att det finns lokaler
  • Mångfald och tillgänglighet
  • Digital kulturutvecklare
 • Vad vill ni veta om Region Jönköpings läns utvecklingsarbete för kulturen i länet?
  • Vad Regionen gör
  • Vad som händer i länet och i omvärlden
  • Samordning av verksamheter, information, distribution och kostnader

Statistik

Antal deltagare: 106

Fördelat på kategorier: 

 • Arbetar i en kommun eller region 38%
 • Aktiva i kulturförening eller studieförbund 26%
 • Professionella kulturskapare 8%
 • Arbetar på en kulturinstitution 8%
 • Politiker 20%

Tips från deltagarna inför Kulturforum 2019

Genom dialogerna på årets Kulturforum fick vi önskemål om innehållet till nästa Kulturforum. Det efterfrågades bland annat en större mångfald och en bredare inbjudan till näringslivet. Deltagarna önskar mer arbete genom digitala mötesplatser för att ge möjlighet att ta del av frågor innan och vara med och påverka innehållet samt mer kulturinslag.

Datum för nästa Kulturforum släpps under våren 2019. 

Varför gör vi det här?

Synliggöra länets kulturliv och främja ökad samverkan mellan kultursektorns aktörer. Tillhandahålla en årlig mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer. Tillsammans identifiera framtida och prioriterade utmaningar samt utbyta tankar och visioner för att utveckla kulturlivet i Jönköpings län.

Målgrupp

Kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare.

Resultatmål

 • Stimulera samverkan
 • Hitta och identifiera gemensamma inriktningar för utveckling
 • Sprida kunskap om kulturplan, dess mål och riktining
 • Skapa en plats för nätverk

Hur påverkas länet?

Möten och nätverk bidrar till utvecklingen av kulturen i Jönköpings län. Region Jönköpings län vill att deltagarna på den årliga mötesplatsen ska komma med idéer och förslag till utveckling av kulturlivet i Jönköpings län.