Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Kulturgatan Bodafors - Första kvarteret

Ett innehållsrikt levande besöksmål med grund i gamla kvalitativa verksamheter i en unik bevarad miljö.

Utvecklar och marknadsför verksamheter som utställningar, workshops, öppen verkstad, bageri och café.

Varför gör vi det här?

Att levandegöra ett unikt arv vad gäller miljö och kultur med utgångspunkt i hantverk och konst speglat genom bemannade verkstäder, utställningar och andra mötesplatser.

Målgrupp

Turister i allmänhet. Kulturintresserade turister såväl långväga som från regionen. Närboende som får arbetstillfällen och som får tillgång till ett bageri och café som inte funnits på orten på många år. Studerande av olika kategorier som kan delta i kurser och workshops. Regionalt och nationellt och internationellt intresse redan nu!

Resultatmål

Göra så att många besökare kommer till Kulturgatan Bodafors och får betydande upplevelser. Utveckla befintliga verksamheter och efter hand lägga till nya.

Ge möjlighet för intresserade med olika bakgrund att ta del i verksamheterna t ex som anställda.

Hur påverkas länet?

Ökad tillströmning av människor gynnar inte bara verksamheten på Kulturgatan utan stora delar av regionen. Möjlighet till samarbeten mellan verksamheter, konst, hantverk, musik, litteratur, i olika delar av regionen. En bygata bland flera som gör regionen attraktiv för t ex sommarturister i regionen.