Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Landsbygdsutveckling i västra Småland genom LEADERmetoden


En ledande tillväxtregion behöver en stark, kreativ och attraktiv landsbygd med nya näringsgrenar och tilltalande livsmiljöer.

Insatserna genomförs inom fyra olika insatsområden:

  • Miljö och Infrastruktur: Förnybar energi och energieffektiviseringar, förstudier och information för bredbandsutveckling, kompetenshöjning, närproducerat och ekologiskt, miljömål för vatten.
  • Entreprenörskap: Nya näringar, utveckling av befintliga näringar, kompetenshöjning, arbetsintegrerande företagande.
  • Delaktighet: Mötesplatser, utvecklat föreningsliv, folkhälsa, kulturutbyten, inkludering och digital delaktighet.
  • Kultur: Stolthet och nyfikenhet, bevara kultur på nya sätt, tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar.

Varför gör vi det här?

Syftet är att vidareutveckla och stärka landsbygdens roll i hållbar regional tillväxt.

Målgrupp

Människor som lever och verkar inom området.

Resultatmål

  • Ett utvecklat entreprenörskap
  • Ökad delaktighet i samhället
  • En berikad kultur
  • Ett hållbart samhälle
  • En attraktiv landsbygd

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till att göra länets landsbygd än mer attraktiv att leva, verka och bo på.