Navigera till sidans huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling i västra Småland genom LEADERmetoden

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Entreprenörskap
 • Gislaveds kommun
 • Gnosjö kommun
 • Jönköpings kommun
 • Vaggeryds kommun

En ledande tillväxtregion behöver en stark, kreativ och attraktiv landsbygd med nya näringsgrenar och tilltalande livsmiljöer.

Insatserna genomförs inom fyra olika insatsområden:

 • Miljö och Infrastruktur: Förnybar energi och energieffektiviseringar, förstudier och information för bredbandsutveckling, kompetenshöjning, närproducerat och ekologiskt, miljömål för vatten.
 • Entreprenörskap: Nya näringar, utveckling av befintliga näringar, kompetenshöjning, arbetsintegrerande företagande.
 • Delaktighet: Mötesplatser, utvecklat föreningsliv, folkhälsa, kulturutbyten, inkludering och digital delaktighet.
 • Kultur: Stolthet och nyfikenhet, bevara kultur på nya sätt, tillgänglighet, kulturella och kreativa näringar.

Varför gör vi det här?

Syftet är att vidareutveckla och stärka landsbygdens roll i hållbar regional tillväxt.

Målgrupp

Människor som lever och verkar inom området.

Resultatmål

 • Ett utvecklat entreprenörskap
 • Ökad delaktighet i samhället
 • En berikad kultur
 • Ett hållbart samhälle
 • En attraktiv landsbygd

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till att göra länets landsbygd än mer attraktiv att leva, verka och bo på.