Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder

  Projektet är ett av Boverkets nationella projekt och ska resultera i att skapa en gemensam praxis som byggnadsnämnderna i hela Sverige kan luta sig emot när de ska bedöma vissa objekt.

  Insatsen handlar om att i samverkan med Gislaved, Värnamo, Oskarshamn och Länsstyrelsen i Jönköpings län skapa en vägledning som kan guida kommunernas handläggare för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder.

  Varför gör vi det här?

  Syftet med projektet är att motverka nuvarande brist på likvärdighet i hur kommuner hanterar bygg- och anmälningspliktiga ärenden. Med en gemensam lathund kommer beslut inte längre att behöva skilja sig åt från kommun till kommun.

  Målgrupp

  Kommunernas bygglovshandläggare och alla som söker bygglov.

  Resultatmål

  En framtagen och fastställd Lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder.

  Hur påverkas länet?

  Genom handboken kommer ärenden som handlar om bygglov att få till likartad bedömning som också innebär ett mer rättssäkert system. Detta är bra såväl för de som söker bygglov som för de som fattar beslut i ärendena.