Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Letterbox Club Sverige

  • Social välfärd
  • Kultur
  • Fritid
  • Lärande och utbildning
  • Forskning
  • Litteratur
  • Bibliotek
  • Jämlikhet
  • Barn och unga
  • Länsövergripande

Kommunerna i Jönköpings län prövar tillsammans metoden Letterbox Club – en metod för att stimulera och utveckla barns läs- och matematikförmåga. Projektet utvärderas för att bli nationellt.

Forskning visar att barn som är placerade i familjehem eller barn som vuxit upp i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd lämnar i genomsnitt skolan med lägre betyg än andra barn. Med projektet vill vi sätta fokus på barns inlärning.

Letterbox Club kommer ursprungligen från England och har visat sig ge signifikanta förbättringar av barns läsning. Bok- och matematikpaket i form av spel skickas en gång i månaden direkt hem till barnen, en insats som görs varje år. Paketen bygger helt på barnens lust till läsupplevelser och önskan att själva söka ny kunskap.

Paketen har satts samman med hjälp av bibliotekarier, pedagoger och forskare.

Varför gör vi det här?

Syftet är att ge utsatta barn en möjlighet att genom egna positiva läs- och spelupplevelser utveckla sin läs- och matematikförmåga. Läsförmågan är tydligt kopplat till prestationer inom i stort sett alla ämnen i skolan. Forskning visar också att matematisk förmåga är den förmåga som mest prognostiserar fortsatta skolresultat, följt av läsförmåga och uppmärksamhetsförmåga. Interventionen är inte tänkt att direkt involvera skolan, utan har inriktat sig på barnens fritid och hemsituation.

Målgrupp

Barn i utsatta livssituationer i Jönköpings län.

Resultatmål

Sex bok- och spelpaket skickas varje år till barn i utsatta livssituationer runt om i landet. Barnens läs- och matematikkunskaper mättes före det första bokpaketet och åter igen efter det sista paketet. Vi utvärderar också barnens lust att läsa och lära; vad de tycker om böckerna och spelen, om paketen har förändrat deras intresse för läsning och matematik och om deras intresse för det lokala biblioteket har förstärkts. Nu sker arbetet med att sprida och organisera en mer permanent verksamhet i länet och i övriga landet.

Hur påverkas länet?

Fler barn i utsatta livssituationer ges större möjlighet till läsning och räkning även utanför skolan. Det ökar jämlikheten i barns livsvillkor och deras utveckling.