Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

  Astrid Lindgrens hembygd har möjlighet att finansiera projekt som utvecklar landsbygden, genom programmet för Lokalt ledd utveckling (leader).

  Astrid Lindgrens hembygds utvecklingsstrategi har som övergripande mål att främja folkhälsan och utvecklingen av entreprenörsandan i leaderområdet.

  Varför gör vi det här?

  Utvecklingsstrategin ska användas för att styra LAG:S (Local action Group) arbete med prioriteringar och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamverkan.

  Målgrupp

  De som bor och verkar i området.

  Resultatmål

  Övergripande mål med strategin är en förbättrad folkhälsa samt en ökad entreprenörsanda. Horisontella mål och insatsmål finns beskrivet i strategin som återfinns på www.astridlindgrenshembygd.se

  Hur påverkas länet?

  Astrid Lindgrens hembygd möjliggör för projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Eksjö och Nässjö kommun ingår i Astrid Lindgrens hembygd tillsammans med fyra kommuner i Kalmar län och aktörer från detta geografiska område kan alltså söka projektstöd hos oss.