Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Mångfunktionella utomhusmiljöer

  Om mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolor som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Ett forsknings- och förbättringsarbete.

  Medverkande förskolor arbetar med ett valt fokusområde (Skogsträdgårdar och grönytor Fysisk aktivitet/rörelse, Återhämtning, UV-skydd) i teamform och förändringar testas i liten skala. Lärandeseminarium och forskning sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen.

  Varför gör vi det här?

  Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö. Att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

  Målgrupp

  Arbetet är en del av satsningen för en jämlik hälsa i länet. Barn och personal på förskolor är huvudsaklig målgrupp.

  Resultatmål

  • Att personal på förskolan ska lära sig en modell för förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang tex. vid verksamhetsutveckling.
  • Att utifrån ett nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på miniskogsträdgårdar, naturen, rörelse, återhämning och UV-skydd.
  • Att via forskningsstudie få kunskap och erfarenheter som sprids till andra förskolor i länet.

  Hur påverkas länet?

  Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk- och fysisk hälsa hos barn. Ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att främja ekosystemtjänster och därmed hälsa och välbefinnande både på kort och lång sikt.