Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Mångfunktionella utomhusmiljöer


Om mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolor som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Ett forsknings- och förbättringsarbete.

Spridning till fler förskolor i länet pågår genom olika insater såsom spridningsseminarium, nätverksträffar. Medverkande förskolor arbetar med ett valt fokusområde (natutr/miniskogsträdgårdar, fysisk aktivitet/rörelse, återhämtning och UV-skydd) i teamform och förändringar testas i liten skala. Forskning sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen.

Varför gör vi det här?

Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö på förskolegården. Att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Målgrupp

Arbetet är en del av satsningen för en jämlik hälsa i länet. Barn och personal på förskolor är huvudsaklig målgrupp.

Resultatmål

  • Att personal på förskolan ska lära sig en modell för förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang tex. vid verksamhetsutveckling.
  • Att utifrån ett nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på miniskogsträdgårdar, naturen, rörelse, återhämning och UV-skydd.
  • Att via forskningsstudie få kunskap och erfarenheter som sprids till andra förskolor i länet.

Hur påverkas länet?

Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk- och fysisk hälsa hos barn. Ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att främja ekosystemtjänster och därmed hälsa, välbefinnande och inlärning både på kort och lång sikt.