Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Mångfunktionella utomhusmiljöer

Om mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolor som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Ett forsknings- och förbättringsarbete.

Medverkande förskolor arbetar med ett valt fokusområde (Skogsträdgårdar och grönytor Fysisk aktivitet/rörelse, Återhämtning, UV-skydd) i teamform och förändringar testas i liten skala. Lärandeseminarium och forskning sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen.

Varför gör vi det här?

Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjande utomhusmiljö. Att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet.

Målgrupp

Arbetet är en del av satsningen för en jämlik hälsa i länet. Barn och personal på förskolor är huvudsaklig målgrupp.

Resultatmål

  • Att personal på förskolan ska lära sig en modell för förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang tex. vid verksamhetsutveckling.
  • Att utifrån ett nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på miniskogsträdgårdar, naturen, rörelse, återhämning och UV-skydd.
  • Att via forskningsstudie få kunskap och erfarenheter som sprids till andra förskolor i länet.

Hur påverkas länet?

Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk- och fysisk hälsa hos barn. Ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att främja ekosystemtjänster och därmed hälsa och välbefinnande både på kort och lång sikt.