Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Mänskliga rättighetsdagarna

MR-dagarna är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Inför MR-dagarna i Jönköping finns en lokal arbetsgrupp som stöd till det nationella kansliet. Den lokala arbetsgruppen skapar förankring i länet och planerar arrangemang i samråd med det nationella kansliet. 

Varför gör vi det här?

Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Målgrupp

Då arrangemanget bidrar till kunskapshöjning kring de mänskliga rättigheterna skapar det också möjligheter för reell förankring av de mänskliga rättigheterna till alla rättighetsbärare, i synnerhet i Jönköpings län.

Resultatmål

  • Skapa en arena för alla som arbetar med eller intresserar sig för mänskliga rättigheter att träffas och utbyta erfarenheter och utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter
  • Erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna
  • Bidra till att utveckla lokalt och regionalt MR-arbete 

Hur påverkas länet?

Det ger stimulans till regionalt och lokalt erfarenhetsutbyte, och därmed förstärkt samverkan kring MR-frågor. Det är en unik möjlighet till kompetensutveckling om mänskliga rättigheter i Jönköpings län, både för länsinvånare och medarbetare – från skolelever till ledningsgrupper.