Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Mindfulness i skolan (medveten närvaro)


Mindfulness är en forskningsbaserad metod som ökar den medvetna närvaron och som bl.a. bidrar till minskad stress och oro, ökar förmågan att hantera känslor samt ger ökat fokus och koncentrationsförmåga.

Region Jönköpings län håller utbildningar som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar 4-18 år. Mindfulness i skolan kan även användas på fritidshem, ungdomsmottagningar m.m.

Varför gör vi det här?

Bidra till minskad stress och oro, öka förmågan att hantera känslor samt ger ökat fokus och koncentrationsförmåga för deltagarna.

Målgrupp

Vänder sig till dig som möter barn och ungdomar 4-18 år.

Resultatmål

Utbildningen består av två delar som genomförs under två terminer.
Termin1: Utbildning av personal. Egen träning via internetbaserat program samt gruppträffar.
Termin 2: Genomgång av handledarmaterial för barn och ungdomar i olika åldrar. Implementering i klassrummet eller andra arenor.

Hur påverkas länet?

-