Meny Stäng
Sök

Estherteam/närsjukvårdsteam


Samverkan och arbete över huvudmannagränser är en förutsättning för trygg och effektiv vård och omsorg.

Vårdcentralen, den kommunala hälso- och sjukvården och specialistvården måste samverka för att personer med omfattande eller komplexa behov ska ha bästa möjliga vård och omsorg.

Nya arbetssätt bidrar till att vården blir proaktiv och inte reaktiv.

Esther ska kunna säga: "Jag får den vård jag behöver när jag behöver det och där jag behöver det."

  • Esther känner sig trygg hemma och delaktig i sin vård och omsorg
  • Esther åker bara till sjukhus när det behövs
  • Esther erbjuds god och säker vård på lika villkor i hela länet

Varför gör vi det här?

Projektet syftar till att utforma hållbara och vid behov mobila lösningar i samverkan i hela Jönköpings län.

Målgrupp

Personer i Jönköpings län med omfattande och/eller komplexa behov som är hemma i ordinärt boende.

Resultatmål

  • Länets invånare ska kunna säga: ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det”.
  • God, säker och jämlik vård och omsorg ska erbjudas i hela länet. Projektet ska genomsyras av vad som är bäst för länsinvånaren.
  • Individen känner trygghet och tillit, är delaktig och självständig i sin vård och omsorg oavsett var den utförs, även vid vårdens övergångar.
  • Samverkan mellan huvudmännen är effektiv och patientsäker. Resurseffektiva arbetssätt med tydlig individfokus som är förankrade och implementerade i organisationerna används.
  • Information finnas tillgänglig när den behövs både för länets invånare och för medarbetare. Arbetssätt och IT-stöd är välfungerande och underlättar det dagliga arbetet.
  • Befintliga styrande dokument och arbetssätt i samverkan är anpassade och baserade på vad som framkommer i projektarbetet.  

Hur påverkas länet?

Mobila team/mobila lösningar på rätt vårdnivå finns som motsvarar invånarnas behov. Arbetet ska bidra till att länets invånare ska kunna säga ”Jag får den vård jag behöver, när jag behöver det och där jag behöver det”.