Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Monitor

Monitor är en blogg som drivs av Region Jönköpings län för att bevaka och göra enstaka nedslag i några av de spännande konstprojekt i Jönköpings län.

Monitor är en blog som drivs av medarbetare på kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Syftet är att göra enstaka nedslag bland många av de spännande konstprojekt som görs i Jönköpings län.

Målgrupp

Konstintresserade medborgare.

Resultatmål

Att främja diskussioner och förstärka kunskaps­förmedlingen inom bild- och formområdet.

Hur påverkas länet?

Att stimulera konstnärlig utveckling i länet