Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Nationella nätverk för hälsosamma matvanor


Sektionen Folkhälsa deltar i flera nationella nätverk, så som Livsmedelsverkets nätverk för hälsosammare matvanor och Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) temagrupp matvanor.

Nätverken ses kontinuerligt och arbetar med att utbyta erfarenheter, diskutera nya råd och rön samt utveckla nya arbetssätt.

Varför gör vi det här?

Genom att medverka i nationella nätverk som berör hälsosamma matvanor och måltider inom den offentliga sektorn kan vi vara med att påverka vilka insatser som görs i Region Jönköpings län och förhoppningsvis förbättra befolkningens matvanor och nutritionsstatus över tid.

Målgrupp

I slutändan är det hela befolkningen som berörs men även våra regionala nätverk som berör hälsosamma matvanor liksom nätverket för kommunernas kostchefer och nätverket för diplomerade matrådgivare.

Resultatmål

  • Förbättrade måltider inom den offentliga sektorn
  • Hälsosammare matvanor hos befolkningen och därav minska sjukdomsbördan

Hur påverkas länet?

Vi hoppas på att kunna bidra och informera om evidensbaserade insatser som är anpassade till vår Regions befolkning.