Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Nätverk för diplomerade matrådgivare


Sektionen Folkhälsa utbildar och samordnar nätverket för diplomerade matrådgivare tillsammans med Region Jönköpings läns Forskning och Utveckling.

De diplomerade matrådgivarna finns idag på alla vårdcentraler i Region Jönköpings läns upptagningsområde och arbetar med ohälsosamma matvanor efter Socialstyrelsens rekommendationer. De diplomerade matrådgivarna finns idag på alla vårdcentraler i länet och arbetar med kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor.

Varför gör vi det här?

Enligt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen så har ungefär 20% av befolkningen betydande ohälsosamma matvanor som påverkar individers hälsa och livslängd, därför är det viktigt att arbeta med att förbättra individers matvanor och därmed minska den allmänna sjukdomsbördan i länet.

Målgrupp

Hela befolkningen

Resultatmål

Genom att vårdcentralerna kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor till de individer med betydande risk räknar vi med att:

  • Förbättra individers matvanor
  • Förbättra individers hälsa och välmående
  • Förlänga individers liv

Hur påverkas länet?

Förutom punkterna i ovanstående text så räknar vi med att minska antalet sjukvårdsbesök i länet och att hela befolkningen får hälsosammare matvanor.