Meny Stäng
Sök

Foto:

Nätverk för diplomerade matrådgivare


Sektionen Folkhälsa utbildar och samordnar nätverket för diplomerade matrådgivare tillsammans med Region Jönköpings läns Forskning och Utveckling.

De diplomerade matrådgivarna finns idag på alla vårdcentraler i Region Jönköpings läns upptagningsområde och arbetar med ohälsosamma matvanor efter Socialstyrelsens rekommendationer. De diplomerade matrådgivarna finns idag på alla vårdcentraler i länet och arbetar med kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor.

Varför gör vi det här?

Enligt Livsmedelsverket och Socialstyrelsen så har ungefär 20% av befolkningen betydande ohälsosamma matvanor som påverkar individers hälsa och livslängd, därför är det viktigt att arbeta med att förbättra individers matvanor och därmed minska den allmänna sjukdomsbördan i länet.

Målgrupp

Hela befolkningen

Resultatmål

Genom att vårdcentralerna kan erbjuda kvalificerat rådgivande samtal om ohälsosamma matvanor till de individer med betydande risk räknar vi med att:

  • Förbättra individers matvanor
  • Förbättra individers hälsa och välmående
  • Förlänga individers liv

Hur påverkas länet?

Förutom punkterna i ovanstående text så räknar vi med att minska antalet sjukvårdsbesök i länet och att hela befolkningen får hälsosammare matvanor.