Meny Stäng
Sök

Nordic Infracenter - kompetens för infrastruktursatsningar


Nordic Infracenter ger marknaden kompetensförsörjning med fokus på järnvägssektorn. Innovationer och affärsutveckling främjas i vår järnvägsregion.

Insatsen handlar om att ge järnvägsrelaterade företag stöd till affärsutveckling och marknadsföring samt utföra en rad andra arrangemang kopplat till järnvägssektorn.

Varför gör vi det här?

Att skapa ett nationellt kompetenskluster innehållande Företagspark, Utbildning och Utveckling till gagn för nordisk infrastruktur utveckling.

Målgrupp

Målgrupp är järnvägsrelaterade företag som bygger och slipar spår, utvecklar signalsystem eller reparerar, hyr ut och köper lok. Flera av företagen bedriver också egna utbildningar, exempelvis inom säkerhetsområdet och ERTMS. Hela järnvägssektorn gynnas då tillväxten av nya företag säkras och kompetensen breddas. I förlängningen gynnas hela samhället då tillgången till arbetskraft med rätt kompetens för snabb utbyggnad av ny infrastruktur säkerställs.

Resultatmål

Att Nordic Infracenter ska bli ett regionalt kompetenskluster och Jönköpings läns utbildningscenter för sektorn.

Hur påverkas länet?

Fullt utbyggd ska Nordic Infracenter bestå av tre delar: Företagspark, Utbildning och Utveckling. De olika delarna kommer att utveckla regionens järnvägsföretag i syfte att skapa jobb och tillväxt samt försörja järnvägsnäringarna med kompetens. Jönköpingsnoden stärker sin position som knutpunkt i transportsystemet och vår region knyts samman med andra arbetsmarknadsregioner.