Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ökad platsattraktivitet


Digitaliseringsrådet i Jönköpings län deltar i projekt kring digitalisering för ökad platsattraktivitet.

Det nordiska utvecklingsprojektet med fokus på ”Digitalisering för attraktiva platser”, är intressant för samtliga kommuner i Jönköpings län.


Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för att städer och regioner med hjälp av digitaliseringens möjligheter ska bli mer attraktiva för invånare, besökare, talanger, investerare, företag och andra målgrupper.

Totalt kommer upp till 15 nordiska regioner och kommuner som vill vidareutveckla sitt arbete på detta område delta i projektet. Projektet genomförs av konsultföretag Future Place Leadership i samarbete med den digitala byrån ustwo.


Fokus är på:
1. Lära av andra – titta på best practise och verktyg för digitalisering av kommuner och andra platser
2. Lära av varandra – dela erfarenheter och samarbeta med nordiska kollegor
3. Ny kunskap – få kunskap om olika digitala lösningar och implementering
4. ”Samskapa” nya lösningar – Genomföra workshops och samskapa på ett innovativt sätt
5. Pröva nya lösningar – arbeta med en frågeställning/lösning/tjänst från respektive deltagares plats/organisation.

Varför gör vi det här?

Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för att städer och regioner med hjälp av digitaliseringens möjligheter ska bli mer attraktiva för invånare, besökare, talanger, investerare, företag och andra målgrupper.

Målgrupp

Samtliga kommuner i länet

Resultatmål

Ökad kompetens kring digitaliseringens möjligheter , i en ny grupp. Knyts till målet Ökad digital kompetens i verksamheterna hos medarbetarna.

Hur påverkas länet?

De medarbetare i länets kommuner som arbetar med attraktivitet inom till exempel näringslivsutveckling/företagsetablering, besöksnäring, kommunikation, inflyttning eller samhällsplanering har möjlighet till en ökad kompetens inom digitaliseringens möjligheter.