Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Peer support

  • Psykisk hälsa
  • Länsövergripande

Peer supporters är personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som är utbildade och anställda för att stödja andra i deras återhämtning. De kan verka på olika sätt och i olika verksamheter. De erbjuder hjälp och stöd som en jämlike och inger hopp.

I Jönköpings län driver vi sedan många år arbetet med att utveckla en återhämtningsinriktad psykiatri i kommuner och region. Vi vet från utvärderingar på nationell nivå att vårdklimatet förändras och blir mer återhämtningsinriktat när en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa anställs. För att nå bästa resultat krävs noggrann rekrytering, en gedigen utbildning och kontinuerlig handledning.

Tillsammans vill nu kommuner och region i Jönköpings län få till en hållbar struktur för peer support i sina verksamheter. Det innebär utbildningsinsatser på bred front, rekrytering och att verksamheterna engagerar sig i arbetet särskilt på ledningsnivå. Ambitionen är att skapa en hållbar och innovativ yrkesroll inom psykiatrin. Vi samarbetar med NSPH i Göteborg, som har lång erfarenhet av peer support och som utvecklat en svensk metod inspirerad av internationella motsvarigheter.

Varför gör vi det här?

Syftet är att pröva och utvärdera implementeringen av peer support som en ny funktion i vård och omsorg, för att kunna erbjuda personer med psykisk ohälsa ett kompletterande stöd i återhämtningsprocessen.

Målgrupp

Medarbetare och chefer inom länets psykiatri samt personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som vill utbilda sig till peer support.

Resultatmål

  • Projektet ska förbereda och utbilda berörda verksamheter och dess personal samt rekrytera och utbilda lämpliga personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, med målsättningen att pröva funktionen som peer support inom socialtjänst resp hälso- och sjukvård.
  • Projektet ska säkra att adekvat handledningsstöd utformas för såväl nuvarande personal som för personer som kommer att pröva rollen som peer support.
  • Projektet ska även planera för, samt säkerställa att arbetet kontinuerligt utvärderas.

Hur påverkas länet?

Funktionen peer support ska bidra till att påverka vårdklimatet och göra det mer återhämtningsinriktat. Individen som får stöd av en peer support upplever ökad återhämtning och livskvalitet, egenmakt och en känsla av hopp och kontroll. Ökad tillfredsställelse med livet.