Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Pitch-it!

För företag som funderar på att utforska eller bredda sig på den internationella marknaden eller har en idé om att stärka sin konkurrenskraft genom att digitalisera.

Upplägget liknar det populära tv-programmet Draknästet, men här är det Tillväxtverket och Region Jönköpings län som går in som investerare. Alla företag som har 2–49 anställda och omsätter max 100 miljoner kronor är välkomna att pitcha. Pengarna ska gå till att köpa in extern kompetens, som till exempel en jurist, en expert på en utvalda marknad eller konsulthjälp att ta fram en digital strategi för företaget. Syftet med checken är att ge små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. I potten ligger totalt 2,5 miljoner och varje företag kan få 50 000–250 000 kronor.

Varför gör vi det här?

Syftet med checken är att ge små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Målgrupp

Företag som har 2- 49 anställda och en omsättning på minst 100 000 kr.

Resultatmål

Fördela 2 500 000 kr till utvecklingsinsatser i företag

Hur påverkas länet?

Företag som ökar sin konkurrenskraft