Utvecklingi Jönköpings län


Foto:

Projekt Skogsstyrelsen

Projektet handlar om att kompetensförsörja skogsindustrin.

Projektet innebär att Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. De får sysselsättningsplats i sex månader följt av ett halvt till ett års anställning hos Skogsstyrelsen.

Varför gör vi det här?

Syftet i projektet är att genom ett gott samarbete mellan myndigheterna och branschen skapa goda förutsättningar för att göra deltagarna i Etableringsreformen (d.v.s. nyanlända med uppehållstillstånd) mer anställningsbara i den gröna sektorn (skog, jord, trädgård och turism).

Målgrupp

Nyanlända i etableringsreformen. Skogs- och andra gröna näringar.

Resultatmål

Delmål 1 à Genomföra YKB Delmål 2 à Utbildningsinsatser inom Gröna Näringar Delmål 3 à Arbetsträning med handledare Delmål 4 à Instegsjobb Övergripande mål: Att samtliga deltagare ska kompetensförsörja den gröna sektorn efter projektets slut.

Hur påverkas länet?

Regionen får ett tillskott av arbetskraft inom den gröna sektorn.