Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Projekt Skogsstyrelsen

  Projektet handlar om att kompetensförsörja skogsindustrin.

  Projektet innebär att Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. De får sysselsättningsplats i sex månader följt av ett halvt till ett års anställning hos Skogsstyrelsen.

  Varför gör vi det här?

  Syftet i projektet är att genom ett gott samarbete mellan myndigheterna och branschen skapa goda förutsättningar för att göra deltagarna i Etableringsreformen (d.v.s. nyanlända med uppehållstillstånd) mer anställningsbara i den gröna sektorn (skog, jord, trädgård och turism).

  Målgrupp

  Nyanlända i etableringsreformen. Skogs- och andra gröna näringar.

  Resultatmål

  Delmål 1 Genomföra YKB

  Delmål 2 Utbildningsinsatser inom Gröna Näringar

  Delmål 3 Arbetsträning med handledare

  Delmål 4 Instegsjobb

  Övergripande mål: Att samtliga deltagare ska kompetensförsörja den gröna sektorn efter projektets slut.

  Hur påverkas länet?

  Regionen får ett tillskott av arbetskraft inom den gröna sektorn.