Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Projekt Vägen till arbete

  Projektet ska, genom olika insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, möjliggöra och stärka förutsättningarna att de kan genomföra en utbildning.

  • Coachande utvecklingssamtal
  • Introduktion till branschen teoretiskt och praktiskt
  • Studiebesök och föreläsningar
  • Utbildning i regler och beteende på en arbetsplats
  • Andra inslag som är motivationshöjande

  Varför gör vi det här?

  Arbetsförmedlingen har idag sökande som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden på grund av olika individuella anledningar. Syftet med projektet är att genom motivationshöjande insatser i olika former bygga upp personerna att efter projektets avslut kunna genomföra en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen eller en reguljär utbildning hos Tranås kommun för att närma sig arbetsmarknaden med inriktning inom industrisektorn. Ett sekundärt syfte är att förbättra integrationen genom att mixa gruppen med utrikesfödda och inrikesfödda. En tydlig koppling till RUS är inriktningen mot industribranschen. Resultatmal: Målet är att alla projektets deltagare ska vara så pass motiverade att de kan genomgå en längre arbetsmarknadsutbildning eller reguljär utbildning utan avbrott. Något som inte är möjligt idag.

  Målgrupp

  Arbetssökande i etableringsuppdraget samt arbetssökande i Jobb- och utvecklingsgarantin samt Jobbgarantin för ungdomar.

  Resultatmål

  Målet är att alla projektets deltagare ska vara så pass motiverade att de kan genomgå en längre arbetsmarknadsutbildning eller reguljär utbildning utan avbrott. Något som inte är möjligt idag.

  Hur påverkas länet?

  Effekterna blir att industrisektorn får ett tillskott i kompetensförsörjning samt att individer som varit i långvarigt bidragstagande blir självförsörjande.