Meny Stäng
Sök

Puls för lärande och hälsa


Åtta kommuner i länet deltar i en forskningsstudie kopplat till pulshöjande fysisk aktivitet i skolan. Studien syftar till att ge kunskap om elevers och lärares erfarenheter av en satsning på ökad pulshöjande aktivitet.

De deltagande kommunerna har på åtta skolor infört pulshöjande fysisk aktivitet på schemat för elever på mellan- och/eller högstadiet utöver ämnet Idrott och hälsa. Den pulshöjande aktiviteten, som är 20 minuter i pulszonen, sker tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa. Det innebär att eleverna får daglig fysisk aktivitet på schemat.

Varför gör vi det här?

Syftet med forskningsprojektet är att, på vetenskaplig grund, generera kunskaper om upplevelser och föreställningar av en satsning på pulshöjande fysisk aktivitet (kraftig/aerob karaktär) i skolan.

Målgrupp

Mellan- och högstadieelever på i deltagande skolor.

Resultatmål

Att bidra till kunskap om elevers och lärares erfarenheter av pulshöjande aktivitet i skolan.

Hur påverkas länet?

Kunskap och erfarenheter från forskningsstudien kan bidra till att utveckla ”konceptet” pulshöjande aktivitet. Ambitionen är att sprida detta till fler skolor i länet.