Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen barn 0-5 år

Under småbarnstiden är föräldrar oftast mottagliga för att grundlägga goda levnadsvanor och främja barnets hälsa. Därför är det viktigt att redan innan barnet föds att förbereda blivande föräldrar på bästa sätt. Det kan ske genom insatser som syftar till att stärka föräldraskapet, främja familjen och barnets fysiska och psykiska hälsa. I Bästa platsen barn och unga har man genomfört en rad förbättringsarbeten för denna målgrupp exempelvis följande: