Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete


Höjd andel ekologiska livsmedel, egen produktion av förnybar energi och ett fossilfritt resande i tjänsten. Det är några av målen i Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling 2017–2020.

Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram, som gäller för 2017–2020, innehåller mål och åtgärder som utgår från de tre perspektiven sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Dessa formar en långsiktig och genomgripande plan för att nå visionen ”för ett bra liv i en attraktiv region”.

I programmet poängteras fyra framgångsfaktorer:

  • Vi är klimatsmarta
  • Vi använder våra resurser klokt
  • Vi bidrar till en sund livsmiljö
  • Vi är socialt hållbara

Varför gör vi det här?

Hållbarhetsprogrammet innebär att Region Jönköpings län arbetar strategiskt inom alla verksamhetsområden med samtliga hållbarhetsdimensioner.

Målgrupp

Arbetet förbättrar för nuvarande och kommande generationer. ”Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp på”.

Resultatmål

Det övergripande målet är att Hållbarhetsprogrammet ska implementeras i sin helhet av samtliga verksamhetsområden inom Region Jönköpings län. De konkreta resultatmålen finns beskrivna i programmet för hållbarhet utveckling. 

Hur påverkas länet?

Som länsövergripande aktör gör Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete avtryck i hela länet. Fortlöpande information till kommuner och i Klimatrådet kan ge lärande och spridningseffekter.