Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Regional livsmedelsstrategi - steg 1

  För att uppnå en hållbar, långsiktig, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsproduktion behövs ett gemensamt verktyg – en regional livsmedelsstrategi. Förutsättningar för resultatet är bred samverkan och ett starkt engagemang hos alla berörda.

  Vi ska samla in förslag och synpunkter på angelägna åtgärder som behöver finnas med i den regionala livsmedelsstrategin. Det sker genom att vi bjuder in till dialogmöten på olika platser i länet. Vi planerar också för ett antal kompletterande och specifika branschträffar. Genom möten och träffar sker också en förankring av strategin.

  Varför gör vi det här?

  Syftet med insatsen är att bidra till att en regional livsmedelsstrategi i bred samverkan tas fram som på sikt ska skapa en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion samt näringslivsutveckling för länet.

  Målgrupp

  Primärproducenter inom kött, mjölk, ägg, fisk, frukt- och grönt, växtodlare. Förädlare inom kött och chark, drycker, bageri, skogens skafferi. Konsument och marknad t.ex. handel, restaurang, caféer, foodtrucks, gårdsbutiker, lanthandel, matkassar, grossister. Offentliga köket t.ex. inom vård, skola och omsorg

  Resultatmål

  • Målet med strategin är att den ska vara ett verktyg för att:
  • Produktionen av livsmedel ska öka
  • Förädlingen av livsmedel ska öka
  • Lönsamheten för företagen inom livsmedelskedjan ska öka
  • Innovationskraften i livsmedelskedjan ska öka

  Hur påverkas länet?

  Resultatet ska möjliggöra en positiv näringslivsutveckling inom hela livsmedelskedjan och även bidra till att fler miljömål kan uppnås. samverkan: Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, LRF Jönköpings län