Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Riktade insatser för en jämlik hälsa


Sektion Folkhälsa bjuder in länets kommuner till att delta i ett gemensamt förbättringsarbete för att minska skillnader i hälsa. Arbetssättet utgår från genombrottsmetodiken där förbättringsarbete sker i teamform och förändringar testas i liten skala.

Varje kommun väljer själva ämne för sitt förbättringsarbete utifrån lokala behov. Sektion Folkhälsa finns som kunskapsstöd i genombrottsmetodiken samt utifrån valt ämne.

Lärandeseminarieserien innehåller såväl öppna föreläsningar som ämnesspecifika seminarier.

Varför gör vi det här?

Syftet är att pröva nya former av mötesplatser och forum för samlärande så att goda erfarenheter får bättre spridning i länet.

Målgrupp

Länets kommuner.

Resultatmål

Skapa en länsgemensam mötesplats för lärande och kunskapsutbyte.
En lärandeseminarieserie genomförs utifrån kommunernas behov.

Hur påverkas länet?

Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper och livsvillkoren har förbättrats för invånarna i Jönköpings län.