Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Röster om yttrandefrihet

  • Kultur
  • Litteratur
  • Yttrandefrihet
  • Länsövergripande

Välkommen till konferensen Röster som yttrandefrihet - aspekter på och samtal om det fria ordets förutsättningar!

När? 12 september 2019

Var? Gummifabriken, Värnamo

Vad skulle hända om yttrandefriheten inskränktes? Ola Larsmo vet. Han har under hela sitt liv arbetat och tänkt i frågan. Martin Schibbye vet. Han fängslades 438 dagar i etiopiskt fängelse och har i sin nya bok närstuderat Dawit Isaaks fall. Anders Rydell vet. Han har skrivit om och hanterat hot mot journalister som värnat rätten att uttrycka sig. Svenska PEN, ICORN och Reportrar utan gränser vet. Organisationerna arbetar dag efter dag för att människor ska få uttrycka sina åsikter. Om du kommer till Gummifabriken den 12 september får du lyssna till deras personliga berättelser. Därefter vet även du.

Program

11.30 – 12.30 Lunch på restaurang Madame Brasserie

12.30 – 12.40 Dagens moderator, författaren Anders Rydell, hälsar välkommen!

12.40 - 13.20 Inledningstal av Ola Larsmo, författare och tidigare ordförande för Svenska PEN

13.20 – 14.10 Samtal med Martin Schibbye, journalist

14.10 – 14.30 Paus med fika

14.30 – 15.30 Hur mår yttrandefriheten? En presentation av ett nuläge med organisationerna ICORN/Marianne Wulfsberg Hovdan, Svenska Pen/Anna Livion Ingvarsson och Reportrar utan gränser/Lotta Schüllerqvist

15.30 – 16.00 Panelsamtal med ICORN, Svenska PEN och Reportrar utan gränser

16.00 - 16.45  Norrköpings fristadsförfattare Supriti Dhar, journalist och kvinnorättsaktivist, berättar om sitt arbete som journalist (Programpunkten sker på engelska)

Med reservation för ändringar eller tillägg

Konferensen är avgiftsfri, men var noga med att avanmäla vid förhinder.

MEDVERKANDE

Anders Rydell är journalist och författare. Han är chefredaktör på Författarförbundets tidskrift Författaren och återkommande medarbetare på Svenska Dagbladets kultursida. Hans böcker om nazisternas plundring av kultur under andra världskriget har översatts till 21 språk.

Ola Larsmo är författare, kulturjournalist och samhällsdebattör, främst i Dagens Nyheter. Han debuterade 1983 med kortromanen Vindmakaren. Mellan åren 1985 och 1990 var han redaktör för Bonniers Litterära Magasin. Han har tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt skrivande och utnämndes 2018 till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ola Larsmo var fram till år 2017 ordförande för Svenska PEN.

Martin Schibbye är journalist och chefredaktör på Blankspot. Under ett reportageuppdrag i Etiopien 2011 fängslades han och satt 438 dagar i fängelse. Han har grundat Kalityfonden för att hjälpa journalister som hamnar i liknande situation som han själv gjorde i Etiopien. Martin kommer att prata om sin nya bok Jakten på Dawit, om den fängslade Dawit Isaak och om utvecklingen på Afrikas horn.

Marianne Wulfsberg Hovdan är Protection Manager vid ICORN (International Cities of Refuge Network), där hon hanterar alla ansökningar om fristadsplaceringar från förföljda författare och konstnärer. Hon arbetar nära ICORNs medlemsstäder och andra organisationer som i samarbete med ICORN erbjuder en säker vistelsetid. Marianne Wulfsberg Hovdan har en bakgrund som regional chef med fokus på mänskliga rättigheter för Amnesty International Norge, som frilansförfattare och som flyktingkoordinator i Stavanger. Hon har en master i sociologi utöver en kandidatexamen i psykologi. Hennes avhandling fokuserade på kvinnor, migration och arbetares rättigheter och hennes forskning ledde till lagstiftningsförändringar i Norge

Anna Livion Ingvarsson arbetar sedan 2017 som generalsekreterare för Svenska PEN, som är en ideell förening för författare, journalister, förläggare och andra litterärt verksamma. Svenska PENs uppgift är att försvara det fria ordet, och organisationen ger stöd till hotade, förföljda och fängslade författare. Anna Livion Ingvarsson har en bakgrund inom samlad konst, senast som chef för Gävle Konstcentrum där hon också arbetade för att Gävle skulle bli fristad för en hotad bildkonstnär.

Lotta Schüllerqvist är journalist och författare, främst verksam i Mellanöstern där hon under några år var Dagens Nyheters korrespondent. Numera frilansarbetar hon bl.a. för Helsingborgs Dagblad, Omvärlden och är chefredaktör för webmagasinet Mänsklig Säkerhet. Hon är sedan många år medlem i styrelsen för Reportrar utan gränser i Sverige.

Supriti Dhar är Norrköpings fristadsförfattare, en modig journalist och kvinnorättsaktivist från Bangladesh. På grund av sin uttalade kritik mot patriarkala strukturer och kvinnors sårbara ställning i det traditionella bangladeshiska samhället, för sina ansträngningar att stärka kvinnors rättigheter har hon blivit trakasserad och hotad. 2013 startade Supriti Dhar nyhetsportalen Women Chapter – towards a change. Nyhetsportalen som fokuserar på kvinnors rättigheter är en progressiv plattform med miljontals besökare. Women chapter och Supritis journalistiska arbete har mottagit nationella och internationella priser för att ha skapat ett forum där tabun utmanas och kvinnor kan göra sina röster hörda.

 

Varför gör vi det här?

Vi lever i en tillvaro där det är självklart att få uttrycka sina åsikter men i en värld där idéer och ståndpunkter inte alltid tillåts. Under en eftermiddag vill Kultur och utveckling, Region Jönköpings län i samverkan med Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen, låta publiken i Gummifabriken, Värnamo, ta del av en uppsättning röster om det fria ordets betydelse. Genom att låta tänkare som Ola Larsmo, Martin Shibbye och Anders Rydell samt aktörer som Svenska PEN, ICORN (International Cities of Refuge Network) och Reportrar utan gränser delta med sina perspektiv hoppas vi ge deltagare på konferensen viktiga insikter i den allt mer angelägna frågan om yttrandefrihetens begränsningar och möjligheter.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller har ett intresse av demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättighetsfrågor.

Resultatmål

.

Hur påverkas länet?

.